UBND TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 6 Ngày 20/01/2017

    09:00 tại Phòng khách Tầng 3

    Đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết tỉnh Hà Tĩnh

  • Thứ 7 Ngày 21/01/2017

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm
08:00

UBND tỉnh làm việc với Đại sứ quán New Zealand

Phòng họp Tầng 5
14:00

Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Hội trường lớn Tầng 1
14:30

Bí thư Tỉnh ủy tiếp Đoàn cán bộ tỉnh Bolykhawm xay - Lào chúc Tết tỉnh Hà Tĩnh

Phòng khách Tầng 3

Thứ 5

Ngày 19/1/2017