UBND TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 6 Ngày 20/10/2017

  • Thứ 7 Ngày 21/10/2017

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm
14:00

Họp nghe "Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh"

Phó Chủ tịch UBND tỉnhĐặng Ngọc SơnPhòng họp Tầng 4

Thứ 5

Ngày 19/10/2017