UBND TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 3 Ngày 25/04/2017

  • Thứ 4 Ngày 26/04/2017

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm
07:30

Họp Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

ủy viên DK BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnhĐặng Quốc khánhPhòng họp Tầng 5

Thứ 2

Ngày 24/4/2017