UBND TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 3 Ngày 22/08/2017

  • Thứ 4 Ngày 23/08/2017

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm
07:30

UBND tỉnh họp nghe "Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo theo hướng bền vững, hiện đại"

ủy viên DK BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnhĐặng Quốc khánhPhòng họp Tầng 4

Thứ 2

Ngày 21/8/2017