UBND TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 4 Ngày 24/05/2017

  • Thứ 5 Ngày 25/05/2017

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm
07:30

Họp xem xét về đề xuất điều chỉnh Dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh

Phó Chủ tịch UBND tỉnhĐặng Ngọc SơnPhòng họp Tầng 5

Thứ 3

Ngày 23/5/2017