UBND TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 3 Ngày 11/08/2020

  • Thứ 4 Ngày 12/08/2020

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm
15:00

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnhĐặng Quốc VinhPhòng họp Tầng 4

Thứ 2

Ngày 10/8/2020