UBND TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 5 Ngày 05/10/2023

  • Thứ 6 Ngày 06/10/2023

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm
07:30Họp Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhPhó Chủ tịch UBND tỉnhTrần Báu HàPhòng họp Tầng 4
14:30Họp nghe báo cáo phương án thiết kế dự án Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía ĐôngPhó Chủ tịch UBND tỉnhTrần Báu HàPhòng họp tầng 4

Thứ 4

Ngày 4/10/2023