UBND TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 5 Ngày 22/02/2018

  • Thứ 6 Ngày 23/02/2018

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm
07:30

Gặp mặt đầu năm cán bộ, công chức, viên chức văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp Tầng 4
07:30

Chào cờ đầu năm

Quảng trường UBND tỉnh

Thứ 4

Ngày 21/2/2018