UBND TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 5 Ngày 23/05/2019

  • Thứ 6 Ngày 24/05/2019

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm
08:00

Họp một số nội dung liên quan đến dự án phát triển thành phố loại II - TP Hà Tĩnh

Phòng họp Tầng 5

Thứ 4

Ngày 22/5/2019